Products

Signalkablar

Laddar produkter

preload spinner
STATUS




Visa mer 

Här hittar du vårt stora urval av ljudkablar.


Vad är balanserade ljudkablar / ljudkontakter?

Balanserade ljudkablar använder en extra anslutning, jämfört med obalanserad, och består av en varm anslutning (positiv), kall anslutning (negativ) och jordning. Ljudsignalen sänds på både varm- och kallanslutning, men spänningen i kallanslutningen inverteras (dvs polariteten förändras) så att den är negativ när den varma signalen är positiv.

Dessa två signaler kallas ofta 180 grader ur fas med varandra, men det är tekniskt felaktigt - signalerna är faktiskt inte ur fas, de är helt enkelt motsatta polariteter. Det vill säga att en av signalerna speglas (låt oss säga kylan) inte försenad 180 grader.

När kabeln är ansluten till en ingång (på en mixer eller annan utrustning) kombineras varm- och kallanslutning. Normalt skulle man förvänta sig att de två signalerna skulle jämnas ut. Istället speglas den kalla anslutningen vid ingångsstadiet, vilket ger dig en ännu starkare signal.

XLR-anslutningar och ¼ "TRS-anslutningar (spets / ring / hylsa) betraktas som balanserade anslutningar. XLR-anslutningar och XLR-kablar finns i hona och hane format och med 3, 4 eller 5 stift, varav 3 stift (3-stift) är det mest normala.

¼ "TRS-uttag är bättre känt som stereo-uttag. Men ett stereo-uttag är endast ett stereouttag när det bär två kanaler med obalanserat ljud. I ett balanserat system används det dock som ett balanserat mono-uttag och kallas för en balanserad TRS-jack stick, en stereo-jack är därför en mono-jack när den används i ett balanserat system.


Balanserade kablar hjälper till att ta bort oönskade ljud

Längs kabelns längd, kan det tillföras brus från andra externa källor, t.ex. kraftkablar. Det här ljudet kommer att vara identiskt på den varma och kalla anslutningen. Så, faktiskt både den varma och kalla anslutningen fortsätter 2 signaler: den önskade ljudsignalen (den kalla med speglad spänning, relativt den varma), och ett oönskat ljud, vilket är samma på båda anslutningarna.

Det är här magin i balanserade ljudanslutningar ligger. I ingångssteget, där kylsignalen vänds och de två anslutningarna kombineras till en starkare signal, speglar också det oönskade bruset. Detta innebär att bruset från den kalla anslutningen kompenserar bruset från den varma anslutningen. På så sätt skapas magin och det oönskade bruset försvinner, vilket bara lämnar kvar den önskade ljudsignalen.

Obalanserade ljudkablar

Traditionella obalanserade kablar använder endast två anslutningar för att sända ljudsignalen - en varm anslutning som bär signalen och en jordanslutning. Detta är vanligast i kortkablar där buller inte är det största problemet.

Obalanserade ljudkablar är vanligtvis förknippade med ¼ "TS-anslutningar och RCA-anslutningar. Men alla enstiftsanslutningar som används för ljud är obalanserade. 3-stifts XLR-anslutningar kan också användas för obalanserade kablar. ¼" TS (spets / hylsa) anslutningar är också kända som mono-jackanslutningar, medan RCA-anslutningar är bättre kända som phonokontakter.


Det balanserade systemet

Den avgörande skillnaden mellan ett balanserat system och ett obalanserat system är att det balanserade systemet är brusfritt. Båda systemen samlar oönskade ljud, men det balanserade systemet har fördelen att utjämna bruset längs vägen i systemet och därför elimineras bruset när det når högtalarna. Detta beskrivs tidigare i artikeln.

För att ha ett helt balanserat system kräver emellertid enheterna som ingår i systemet balanserade ingångar och utgångar. Om bara en enda enhet i systemet inte är utrustad med balanserade ingångar och utgångar och du måste använda obalanserade kablar, kan du riskera att hela systemet är obalanserat, vilket gör mycket oönskat ljud.

Faktum är att elektroniken i dina ljudenheter inte är balanserad - de är helt enkelt isolerade från enhetens chassi. Det är när ljudsignalen går från den balanserade utgången, via den balanserade ljudkabeln, till den balanserade ingången på den anslutna enheten, att magin uppstår och bruset elimineras.

Att använda balanserade XLR-kablar eller utrustning med olika kopplingar i samma system är i de flesta fall dömda till fel. Du kanske till och med upptäcker att de akustiska signalerna börjar utjämnas och så småningom lämnar utan ljud. Många ljudblandare har emellertid en fasinversionsfunktion på varje kanal, så du kan ändra polariteten och därigenom lösa de flesta felproblem. Men naturligtvis är den bästa lösningen alltid att vara förenlig med ditt val av kablar. Därför, om du vill ha en ljudfri ljudbild, se till att du bara köper enheter som har balanserade ingångar och utgångar samt balanserade kablar som passar dina enheter.

Och kom ihåg tumregeln för alla ljudsystem: Anslut alla kablar, se till att jorda hela systemet och balansera systemet där det är möjligt.