Products

Laddar produkter

preload spinner

Limiters & kompressorer

STATUS
Visa mer 

Fördelar med att använda limiter

Genom att använda en limiter, se till att högtalarna inte brinner på grund av en överdriven ingångssignal. Detta betyder också att ljudkvaliteten hålls högst upp.

Vilka limiter ska du välja?

Du bör alltid börja med att köpa en bra limiter och / eller ljudkompressor av god kvalitet. Om kvaliteten inte är högkvalitativ, kan du inte känna 100% säker på att ditt PA-system är garanterat mot överbelastning.

Vänligen kontakta oss angående frågor om begränsare.

Kanske ska du också använda en crossover eller equalizer för din installation eller installation? Eller ljudbegränsare och ljudkompressorer / kompressorer.
Här hittar du hela vårt sortiment av begränsare och kompressorer. En ljudkompressor eller ljudbegränsare är en automatisk volymkontroll som minskar volymen när ingångssignalen blir för hög. Se även ljudnivåmätare.

 

Fördelar och nackdelar med en kompressor

Kompressorn är ett dynamiskt ljudverktyg vars huvudsyfte är att släpa ut olika nivåer av ljudtryck så att ljudkällan blir mer konstant i sin volym och därigenom lättare att placera i en blandning. Kompressorn kan därför bidra till bättre förståelse av text på både tal och sång, och det kan också betyda att instrument i mixen blir lättare att definiera, både i mixprocessen för ljudingenjören och senare för lyssnaren. Kompressorn kan också användas på en enda mix för att styra topparna som finns i mixen och på så sätt få en högre nivå på hela mixen och en mer kompakt övergripande ljudbild.
Det låter som bara positiva saker, men kompressorn har också sina negativa sidor. När ljudtrycket komprimeras och slätas, är det svårare för lyssnaren att lyssna, för ljudtrycket blir överbärande och onaturligt. I det musikaliska sammanhanget är definitionen av swing eller spår hur varje beat eller tone spelas av musiker, både när det gäller timing, men faktiskt vad gäller volym. Därför kan överdriven användning av kompressorn vara en "swing killare" och betyda att musiken så småningom blir stereotyp och mer oattraktiv att lyssna på; även om både avsikt och prestanda på musikerens sida var motsatsen. Kraftig användning av kompressorn kommer också att markera atmosfären av inspelningen, och det kommer att öka bakgrundsbruset från mikrofoner och annan utrustning.
Du kan använda kompressorn på två olika sätt. Å ena sidan kan den användas som en transparent nivåer där noderna är minimala, och där kompressorn praktiskt taget bara släpper ljudnivån lite. Eller det kan användas mer kraftfullt, där kompressorn är avgörande för att skapa ett specifikt, önskat och karaktäristiskt ljud. Självklart finns det också ett stort gap mellan dessa två yttre poler, så det är inte heller någon eller.
När du arbetar och ställer in kompressorn kan det vara svårt för nybörjaren att precis höra vad kompressorn gör. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på att lyssna på skillnader i volym. När en kompressor arbetar, blir svaga och kraftfulla delar av inspelningen mindre uttalade och volymen jämnare. Kom ihåg att överväga vad du vill uppnå med kompressorn innan du sätter på den; och håll det i åtanke när du ställer in kompressorn.
Användningen av kompressor är i stor utsträckning också genrebestämd när man talar om musikproduktion. I klassisk, jazz och delvis folkmusik finns det endast begränsad användning av kompressorn. Här är du intresserad av det rena, akustiska ljudet, och de intentioner som musikerna har satt runt volymen för varje ton och nyans är inte diskuterade. I levande sammanhang kan solister inom dessa genrer ha ett mycket varierat avstånd till mikrofonen, och här kan kompressorn avhjälpa om signalen plötsligt blir mycket högt eftersom solisten är för nära mikrofonen. I detta fall är tröskeln inställd så högt att kompressorn bara griper om det finns en olycka med hänsyn till avståndet till mikrofonen.
I pop-, rock-, elektronik- och reklammusik är agendan kring kompressorn ganska annorlunda. Kompressorn används här så flitigt att det hjälper till att definiera ljudet inom genren. Speciellt under de senaste 20 åren har kompressorn blivit så viktig ett verktyg som många arbetar med ljudteknik sätter på nästan alla instrument och ljudkällor (i vissa fall helt okritiska).
I en kompakt ljudbild med många spår och instrument är kompressorn nödvändig för att det ska vara möjligt att höra och definiera de många roller som olika instrument har. Om instrumenten har en stor dynamisk variation, kommer de svagaste delarna att försvinna i mixen på grund av det övergripande höga ljudtrycket och den många information som lyssnaren måste relatera till. När du lägger en kompressor på ett instrument i en sådan mix, börja du lyssna på solo på instrumentet, sätt parametrarna korrekt på vad som spelas och lyssna sedan på instrumentet i den övergripande mixen. Försök sedan reglera kompressorn så att det fortfarande finns dynamisk variation, men fortfarande sådan att de svagaste tonerna / passagerna inte försvinner i mixen. I långsam musik med mer gles instrumentering kan du hålla tillbaka med kompressorn och använda den bara på de mest uppenbara ljudkällorna.

 

Förhållandet mellan Limiter och kompressor

Förhållandet är ett fraktionsvärde och det bestämmer graden av dämpning som uppträder med den del av ljudet som överstiger tröskelvärdet i volym. Om, till exempel, Om ett värde på 2: 1 väljs kommer volymen över tröskelvärdet att reduceras med 50%. Om däremot ett förhållandevärde på 5: 1 väljs, ljudet dämpas med 80% och endast 20% av volymen över tröskelvärdet upprätthålls. Man kan säga att ljudtryckstaket blir alltmer ogenomträngligt, ju högre förhållandevärdet blir. När förhållandevärdet är 10: 1 eller mer ändras kompressorns namn och blir nu en begränsare. En begränsare är därför en kompressor med en definierad och fixerad volymmängd.