ADJ WR Controller (LED RC)

Baserat på 3 Omdömen

Prismatch och säker leverans

161:-

Frakt: 99:-

Prismatch i
Finns i lager: Leveranstid 2-3 arbetsdagar

Modell/Varunr.: ADJ-1321000061

 • Trådlös fjärrkontroll för LED-produkter.
 • Passar många olika produkter (se beskrivning)
 • Känd ADJ kvalitet

Beskrivning

ADJ WR Controller (LED RC)

?Passar bl.a. till Mega Tri BAR, Mega TriPAR Profile , Mega PAR- Profile , Mega BAR LED RC, Mega BAR 50 RC, Platt PAR TRI18X, Platt PAR TRI7X, PRO 64B LED RC, PRO 38B RC, Mega Go Par64, Mega Go Bar 50, Mega TRI64 Profile , Jelly PAR- Profile , Jelly GO PAR

 

 • Mörkläggning - Genom att trycka på den här knappen släcks armaturen.
 • Autokörning - Den här knappen kör ett automatiskt program. Du kan styra hastigheten på Auto
 • Kör genom att först trycka på SPEED-knappen och sedan på? +? och? -? knappar.
 • PROGRAMVAL - Den här knappen låter dig komma åt ett av de sju statiska färgvalen.
 • Tryck på den här knappen och sedan på? +? eller? -? att navigera igenom de sju programmen.
 • BLIXT - Den här knappen aktiverar stroboskopeffekten. Du kan styra blixthastigheten genom att trycka på ? +? och? -? knappar. Tryck på denna knapp igen för att gå ur stroboskopläget.
 • FART - Tryck på den här knappen och använd? +? &? -? knappar för att justera hastigheten på Autorun.
 • DMX-LÄGE - Den här knappen låter dig välja vilket DMX-läge du vill använda. Vissa matcher kommer kommer med olika DMX-kanallägen. Denna knapp kommer att växla mellan de olika träffa. Se din motsvarande fixtur i denna bruksanvisning för att ta reda på det om dina DMX-lägen, värden och egenskaper.
 • LJUD AKTIVT - Den här knappen aktiverar ljudaktivt läge. Ljudaktivt läge fungerar inte för utomhus LED-lampor.
 • SLAV - Detta betecknar fixturen som en slavfixtur i en master/slav-konfiguration.
 • STÄLL IN ADRESS - Tryck på den här knappen för att ställa in DMX-adressen. Tryck först på den här knappen och sedan på nummer för att ställa in adressen. Exempel: DMX-adress 1 Tryck?S001?
 • DMX-adress 245 Tryck?S245?
 • RGB - Tryck på någon av dessa knappar och tryck sedan på? +? och? -? för att justera ljusstyrkan.
 • ? +? och? -? - Använd dessa knappar för att justera blixthastigheten, hastigheten på Auto Run, dimning och program
 • urval.

Specifikationer

EAN: 640282997980

Blackout - Pressing this button will blackout the fixture.

Auto run - This button will run an automatic program. You can control the speed of the Auto

Run by pressing the SPEED button first and then pressing the “+” and “-” buttons.

PROGRAM SELECTION - This button will let you access one of the seven static color selections.

Pressing this button and then press the “+” or “-” to navigate through

the seven programs.

FLASH - This button will activate the strobe effect. You can control the flash rate by pressing the

“+” and “-” buttons. Press this button again to exit strobe mode.

SPEED - Press this button and use the “+” & “-” buttons to adjust the speed of the Auto run.

DMX MODE - This button will let you select which DMX mode you want to use. Some fixtures will

come with different DMX channel modes. This button will switch between the different

modes. Please see your corresponding fixture in this user manual to find out

about your DMX modes, values, and traits.

SOUND ACTIVE - This button activates sound active mode. Sound active mode will not work for

outdoor LED lights.

SLAVE - This designates the fixture as a slave fixture in a master/slave configuration.

SET ADDRESS - Press this button to set the DMX address. Press this button first, then press the

numbers to set the address. Example: DMX Address 1 Press “S001”

DMX Address 245 Press “S245”

R G B - Press either one of these buttons, and then press the “+” and “-” to adjust the brighness.

“+” and “-” - Use these buttons to adjust the flash rate, speed of the Auto Run, dimming, and program

selection.